Εργαλεία μέτρησης και διατήρησης του ποσοστού υγρασίας στα μουσικά όργανα. Η έκθεση των ξύλινων εγχόρδων σε πολύ χαμηλά και πολύ υψηλά επίπεδα υγρασίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε πολλά μέρη του οργάνου. Προστατέψτε τα όργανα μετρώντας τα ποσοστά σχετικής υγρασίας.